เจแปน วิลเลจ (จ.เชียงใหม่)

ลูกค้าทรู ลด 10% เฉพาะเครื่องดื่มแบบแก้ว

นารายณ์พิซเซอเรีย

ลูกค้าทรู ซื้อ 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อพิซซ่าถาดกลางขึ้นไป